Ga naar de inhoud

Onze luchtvaart expertise voor uw risicobeheer

Laat u inspireren door organisaties met hoge bedrijfszekerheid. U bent hier :

Laat u inspireren door organisaties met hoge bedrijfszekerheid.

Een hoog prestatieniveau ligt binnen het bereik van iedereen voor zover met zich de middelen geeft.

We zullen u helpen bij het ontwikkelen van de 5 regels dat de organisaties met hoge bedrijfszekerheid (HRO - High Reliability Organisation) systematisch toepassen en die hen toestaan op een hoog niveau te blijven presteren.

 

Anticipatieregels :

1. Anticipatie op fouten : aanticiperen op mogelijke disfunctioneringen, indentificatie van latente fouten en het oprichten van doeltreffende middelen ter preventie van deze.
2. Terughoudendheid naar vereenvoudiging : de HRO’s weigeren een vereenvoudigde classificatie van ongewenste gebeurtenissen, dit om er zich van te vergewissen dat alle subtiliteiten worden gevat en bij deze ze met nauwkeurigheid te kunnen beantwoorden.
3. Analyse van de operaties : de functionering van de organisatie is onder permanent toezicht met als doel de identifiering van gelijk welke dysfunctionering. De getuigenissen van zowel bijna-voorvallen, incidenten als ongelukken worden verzamelt en onderzocht met als doel er lessen uit te trekken.

Reactive regels :

4. Ontwikkelen van resiliente systemen : om het hoofd te kunnen bieden aan het onvoorspelbare moet het systeem aanpasbaar zijn om zo plaats te kunnen bieden aan improvisatie. Nieuwe grenzen worden dan gedefinieerd vanaf het moment dat een nieuw risico of disfunctie wordt waargenomen. De bestaande fouten worden dan beschouwd als consequenties van latente fouten verborgen in het systeem.
5. Delegeren naar experten : het managment delegeert naar de specialisten de taak van het oplossen van problemen die binnen hun vaardigheidsgebied liggen. Tijdens een crisis situatie vervalt de traditionele hierarchie en worden de beslissingen aan de experten overgelaten.