Ga naar de inhoud

Onze luchtvaart expertise voor uw risicobeheer

Ontstaan van het project U bent hier :

Ontstaan van het project

Frederic van der Monde, lijnpiloot sinds 15 jaar, leraar Crew Resource Management en instructeur op vluchtsimulator, genoot gedurende zijn gehele loopbaan een precieze en veeleisende opleiding.

De burgerluchtvaart heeft talrijke verdedigingsstrategiën ontwikkeld tegen de feilbaarheid van complexe systemen aangezien ze geconfronteerd werd met een te hoog aantal slachtoffers, de mediatisering van ongevallen en tegelijk de wil om haar transport-missie te vervullen met een minimaal, zoniet gecontroleerd risico.
Aangezien de inspanningen aanvankelijk gericht waren op technologische verbeteringen, op de steeds meer uitgebreide kennis en de vaardigheid van de piloten, heeft men vanaf dan snel talrijke veiligheidsmaatregelen ingevoerd, bovenop de theoretische en praktische opleiding van de bemanningen.
Na de verschrikkelijke vliegtuigramp van Tenerife in 1977, werd het onderzoek eveneens toegespitst op de verbetering van de procedures, de ergonomie, de luchtverkeersleiding, maar in het bijzonder de verbetering van wat men tot dantoe beschouwde als de garantie voor de veiligheid: de mens.

De verbetering van de communicatie tussen de bemanningsleden, een beter stressbeheer, een grotere doeltreffendheid in de uitvoering van complexe taken, het systematisch gebruik van checklists, het aanvaarden van feilbaarheid en het systematisch rapporteren van alle incidenten, met of zonder gevolgen, zijn het middelpunt geworden van alle inspanningen binnen de burgerluchtvaart.

De veiligheidscultuur is op heden een norm binnen het domein van de luchtvaart waar fouten niet meer als taboe of beschamend worden beschouwd maar wel als een uiterst belangrijk instrument ter verbetering van de veiligheid. Een dubbel klimaat van vertrouwen en niet-beschuldiging heeft de ontwikkeling toegelaten van een systeem waarin alle ervaringen systematisch worden gedeeld, onafhankelijk van belangrijkheid of ernst.
Een nieuwe kijk zonder beoordeling heeft voor elke vlucht en binnen elk team, van het management tot zij die het vliegtuig besturen, een aanzienlijke evolutie toegelaten op het gebied van veiligheid.

Er bestaan talrijke gelijkenissen tussen de werkomgeving van vliegtuigbemanningen en deze van medische korpsen: samenwerken in kleine equipes, tijdsdruk, onomkeerbaarheid van talrijke beslissingen, vermoeidheid en stress, variabele werktijden, verantwoordelijkheid over mensenlevens, mediatisering van incidenten... Met zijn expertise binnen de luchtvaart en binnen de informatica op het gebied van analyse en veiligheid, stelt REPORT'in, in nauwe samenwerking met de artsen binnen hun team, hulpmiddelen voor die reeds hun doeltreffendheid hebben aangetoond binnen het domein van de burgerluchtvaart, maar die aangepast werden aan de eisen van de geneeskunde om aldus het niveau van veiligheid in de gezondheidszorg te verhogen.