Ga naar de inhoud

Onze luchtvaart expertise voor uw risicobeheer

Betreffende de check-lists U bent hier :

Betreffende de check-lists

 

De resultaten van studies over het gebruik van check-lists wijzen op een daling van de sterfte met 3/1000 en een vermindering van de postoperatieve complicaties met 4/100 (New England Journal of Medicine, 29 januari 2009). Men kan makkelijk het aantal levens berekenen dat men jaarlijks in België zou kunnen redden…

Het systematisch gebruik van check-lists heeft tevens geleid tot een vermindering van de sterfte en postoperatieve complicaties met 30% alsook een vermindering van het aantal her-operaties en operatie gerelateerde infecties.

 
 

Checklists maken een systematische verificatie mogelijk van de essentiële elementen die aan een medische handeling voorafgaan. Ze verbeteren bovendien de coördinatie binnen het team, vergroten het verantwoordelijkheidsbesef, doen de stress afnemen en scheppen een klimaat van vertrouwen. Op die manier nemen vergetelheden, fouten en dus incidenten en ongevallen beduidend af.

Hoewel in de overgrote meerderheid van de gevallen het gebruik van checklists aanvankelijk met een zeker enthousiasme werd onthaald bij de medische korpsen, worden ze tegenwoordig door velen slechts zelden of nooit meer gebruikt. Dit wordt verklaard door een gebrek aan besef bij de medische korpsen van de onderliggende doelstellingen van de checklists alsook het gebrek aan opleiding over doeltreffend gebruik ervan.

 
 

Met enkele tienduizenden vlieguren ervaring in het systematisch en rigoureus gebruik van check-lists en instructie,  

stelt REPORT’in verscheidene noodzakelijke verbeteringen voor die toelaten om de efficiëntie van de check-lists aanzienlijk te verhogen.


REPORT’in organiseert theoretische en praktische opleidingen inzake de methodologie voor het doeltreffend gebruik van check-lists met onmiddellijk resultaat voor de veiligheid van de patiënt.