Ga naar de inhoud

Onze luchtvaart expertise voor uw risicobeheer

Menselijke Factoren U bent hier :

Menselijke Factoren

De bekwaamheid en de opleiding van uw artsen sluiten fouten niet uit !

 

Verscheidene studies tonen aan dat in 70% van de gevallen communicatieproblemen en inefficiënte synergie binnen medische equipes, net zoals in een cockpit, één van de belangrijkste oorzaken zijn bij het maken van fouten.

Inadequaat gebruik van autoriteit, gebrekkig leadership, gebrek aan assertiviteit, inefficiënte communicatie, gebrek aan begrip, “tunnel effect”, niet gebruiken van check-lists etc… Dit zijn slechts enkele van de talrijke oorzaken die kunnen leiden tot een incident.

 

CRM of het leren beheren van menselijke factoren:

 

CRM heeft, sinds het werd ontwikkeld en geïntroduceerd door de NASA, in de burgerluchtvaart een daling mogelijk gemaakt van het sterfterisico van 86% sinds de jaren 90.

Als gevolg van deze resultaten is de opleiding van de piloten inzake het beheer van menselijke factoren (CRM) tegenwoordig verplicht. CRM maakt deel uit van de competenties die

 elke professionele piloot moet aantonen tijdens de jaarlijkse examens ter revalidatie van de vliegvergunning.

 

In de geneeskunde heeft CRM een gelijkaardige doeltreffendheid bewezen:

Cijfers die de impact illustreren van CRM (BMJ februari 2014)
Team-training in healthcare: a narrative synthesis of the literature - Weaver et al. - BMJ Quality and Safety
 
 

Leid uw equipes op inzake CRM  !

De ervaren instructeurs van REPORT'in trainen en sensibiliseren uw equipes inzake het beheer van menselijke factoren :

 
 • Stress en vermoeidheid
 • Veiligheidscultuur
 • Doeltreffendheid van check-lists, briefings, …
 • Situatieanalyse
 • Het “blinde oog”
 • Doeltreffende communicatie
 • Feedback
 • De fouten-keten, menselijke fouten, detectie en preventie
 • Waakzaamheid en aandacht
 • Leadership en emotionele intelligentie
 • Het nemen van beslissingen
 • Case studies
 
 

Ze vertrouwden ons