Ga naar de inhoud

Onze luchtvaart expertise voor uw risicobeheer

Rapporteren van incidenten U bent hier :

Rapporteren van incidenten

Slechts 10% van de incidenten wordt intern gerapporteerd !

 

De systemen voor interne rapportering geven de artsen onvoldoende gevoel van bescherming, een bijzonder ontradend element voor de artsen die zich terecht zorgen maken tegenover deze nieuwe benadering van incidenten.

Stilzwijgen is hiervan het direct gevolg.

Deze problemen zijn identiek aan deze van de burgerluchtvaart 30 jaar geleden tijdens de implementatie van de veiligheidscultuur.

 
 
 

REPORT'in 3 oplossingen voor, specifiek aangepast voor de medische sector :

 

- 1 - REPORT'in garandeert ANONIMITEIT en CONFIDENTIALITEIT.

 

Het platform REPORT'in gebruikt IT encryptietechnieken van de gegevens en garandeert aldus volstrekte confidentialiteit en anonimiteit.De uitbesteding van het verzamelen van rapporten voor een groep van ziekenhuizen is de tweede garantie dat de auteur van een rapport niet kan worden geïdentificeerd.

Deze oplossing werd wereldwijd aangenomen door alle luchtvaartmaatschappijen om de weigerachtigheid van hun personeel te overkomen.

 
 

- 2 - REPORT'in organiseert feedback over ervaringen voor de artsen.

 
 

REPORT'in organiseert feedback over ervaringen die de artsen kan helpen om het nut in te zien van deze nieuwe kijk tegenover incidenten, die hen toelaat om vlug meer ervaring op te doen, die hen uit het isolement haalt tegenover het maken van fouten en die hen aanspoort om ongewenste gebeurtenissen te rapporteren.

In de burgerluchtvaart publiceert elke maatschappij een anoniem overzicht van incidenten, afkomstig van verschillende maatschappijen, om aldus het rapporteren van ervaringen aan te moedigen en om iedereen bewust te maken van het nut en het voordeel dat elkeen eruit kan trekken.

 

Om deze doelstellingen te bereiken:

Om te vermijden dat de feedback wordt ervaren als "verraad" van de vertrouwensrelatie, dient deze te komen uit een databank die enerzijds is samengesteld uit rapporten van talrijke ziekenhuizen en anderzijds in geen geval representatief mag zijn voor wat er gebeurt binnen een welbepaald ziekenhuis.

 
 

- 3 - REPORT'in organiseert het delen van ervaring tussen de ziekenhuizen

 
 

REPORT’in organiseert het delen van informatie tussen de ziekenhuizen om te voorkomen dat elk ziekenhuis op zijn beurt dezelfde fouten moet begaan om er besluiten uit te trekken en om te voorkomen dat de patiënten onnodige en belangrijke risico’s lopen terwijl het ziekenhuis kostbare tijd verliest met het verbeteren van haar prestaties en de vermindering van de risico’s en de kosten.

In de burgerluchtvaart worden inlichtingen omtrent fouten op een anonieme manier gedeeld tussen alle maatschappijen opdat de veiligheid van iedereen zouden worden verbeterd.